Badanie pola widzenia jest powszechnie wykonywanym badaniem okulistycznym polegającym na ustaleniu tego, jak dużą część obrazu widzi pacjent, którego oko jest nieruchome. Jest ono szybkie i bezbolesne. Komputerowe badanie pola widzenia umożliwia określenie zakresu przestrzeni widzianej przez nieruchome oko pacjenta. Dzięki niemu można mieć pewność, że siatkówka odbiera wrażenia wzrokowe na całym swoim obszarze. 

Pacjenci często zastanawiają się, jak wygląda badanie wzroku. W przypadku przeprowadzania perymetrii mającej na celu sprawdzenie przestrzeni, którą pacjent widzi bez poruszania gałką oczną, pacjent siada przy aparacie zwanym polomierzem i patrzy w ekran raz jednym, raz drugim okiem. Za pomocą przycisku bądź słownie musi zasygnalizować moment, kiedy w jego polu widzenia pojawi się świetlny punkt. 

Czym jest perymetria?

Perymetria nazywana jest też badaniem pola widzenia. To powszechnie przeprowadzany w okulistyce test diagnostyczny. Jest bardzo pomocny w celu rozpoznania i monitorowania ubytków pola widzenia, w tym także jaskry. To dość proste badanie nieinwazyjne, które może być wykonane u każdego człowieka. Z powodu wielu składowych perymetria uznawana jest za bardzo dokładną. Dzięki niej można dokładnie ocenić zakres widzenia ludzkiego oka. 

Istnieje kilka rodzajów perymetrii, dzięki którym diagnostyka okulistyczna staje się jeszcze bardziej kompleksowa. W wersji podstawowej mowa tu o kinetycznym badaniu pola widzenia. Polega ono na przesuwaniu znacznika testowego ze strefy niewidocznej w kierunku środka pola widzenia, aż do chwili, kiedy pacjent da sygnał, iż go zauważył. Badanie to nazywane jest też perymetrią izopterową. Pozwala ono ustalić kąt widzenia pacjenta. Uszkodzone neurologiczne pole widzenia, np. na skutek udaru czy urazu, często prowadzi do ubytków w polu widzenia, co powinno być zdiagnozowane właśnie przez perymetrię. 

W gabinetach okulistycznych przeprowadzana jest też perymetria statyczna. Także w jej przypadku można dokładnie sprawdzić kąt widzenia człowieka. Podczas takiego badania na ekranie wyświetlają się pojedyncze i nieruchome bodźce mające stałą wielkość i zmienną jasność. Perymetria statyczna w wersji komputerowej zmniejsza ryzyko subiektywnych błędów osoby badanej oraz okulisty, przez co jeszcze bardziej wiarygodnie pozwala ustalić pole widzenia człowieka. 

W okulistyce wymienia się też inne rodzaje polimetrii, czyli: 

  • perymetrię ruchu
  • perymetrię orientacji
  • perymetrię uzupełniania
  • perymetrię segmentacji
  • perymetrię ostrości
  • perymetrię pola szumu kontrastu
  • perymetrię pola szumu koloru

Czym jest pole widzenia?

Potocznie stosowane w języku, „pole widzenia” to w specjalistycznej okulistyce przestrzeń widziana przez nieruchome oko. Dlatego komputerowe badanie pola widzenia umożliwia określenie zakresu tej przestrzeni.

Jakie są wskazania do badania pola widzenia?

Perymetria najczęściej przeprowadzana jest celem zdiagnozowania bądź monitorowania jaskry. Badanie to jest mocne w ocenie chorób nerwu wzrokowego, schorzeń siatkówki, np. zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem i nie tylko. Do tego dolicza się też choroby neurologiczne, a ponadto diagnostykę bólów głowy nieznanego pochodzenia. Badanie pola widzenia przeprowadzane jest też często, kiedy pacjent skarży się na małą ostrość widzenia, chorując przy tym na nadciśnienie tętnicze. 

W przypadku zaburzenia pola widzenia, perymetria powinna być obowiązkowo przeprowadzona. Badanie to zalecane jest też w niektórych chorobach neurologicznych, np. guzach wewnątrzczaszkowych. Najczęściej przeprowadzane jest jednak w przypadku podejrzenia jaskry, kiedy to pacjent cierpi na pole widzenia jaskrowe. 

Komputerowe badanie pola widzenia jest niezbędne we wczesnym wykrywaniu wielu poważnych chorób okulistycznych, takich jak jaskra, zapalenie nerwu wzrokowego, zwyrodnienie siatkówki, zwyrodnienie plamki oraz szereg chorób neurologicznych powodujących ubytki w polu widzenia. Warto pamiętać, że ubytki w polu widzenia powstają często w sposób niezauważalny dla chorego, aż do momentu, gdy choroba przejdzie w stadium zaawansowane.

Czy da się obserwować zmiany zakresu pola widzenia?

Tak. W klinice LENS wykorzystujemy najnowocześniejsze urządzenia do badania pola widzenia – z możliwością komputerowej oceny, czy w stosunku do wykonanych wcześniej badań nastąpił progres.

Jak interpretować wyniki badania?

Często pojawia się pytanie o interpretację wyników badanie pola widzenia. Do tego celu wykorzystuje się mapy. To na nich zaznaczone są ubytki w polu widzenia pacjenta oraz ich nasilenie. Ubytek oznaczony jest czarnym kolorem, a ubytek częściowy różnymi odcieniami szarości. U zdrowych ludzi prawidłowe pole widzenia od strony skroni zawsze powinno wynosić od 85 do 100 st. Pacjenci często zastanawiają się, jak czytać wynik pola widzenia. Jak się okazuje, interpretacja wyników badania pola widzenia zależna jest od kilku czynników. Należy wymienić tutaj cel badania, a także normy dla konkretnej grupy wiekowej oraz populacji. 

Oprócz właściwych kątów widzenia, badanie pola widzenia powinno wykazać też, iż widziana przestrzeń dla obu oczu jest symetryczna, a czułość siatkówki ma odpowiedni poziom. 

W przypadku perymetrii mniejsze ubytki przedstawiane są w postaci liczb, a konkretniej w ilości decybeli. Konkretnym odcieniom szarości przypisywana jest określona wartość decybeli. Im jest ich więcej, tym mniejszy jest ubytek w polu widzenia, a przy tym również jaśniejszy kolor. 

Umów wizytę

Skorzystaj z wygodnego panelu online i umów wizytę w naszej klinice.

Umów wizytę online