OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacyjne dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z podanymi nam danymi osobowymi oraz udzielonymi nam zgodami.

Kto jest administratorem Państwa Danych?Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS z siedzibą w Olsztynie ul. Budowlana 3A, 10-424 Olsztyn,  tel.: 89 532 00 00, kom.: 722 08 10 10 Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS
Z kim mogą się Państwo skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS z siedzibą w Olsztynie mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: irodo@okulistykalens.com.pl
Jaki jest zakres przetwarzanych przez Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS Państwa danych osobowych?Zakres przetwarzanych przez Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS Państwa danych osobowych związany jest ze świadczeniem usług medycznych i pielęgnacyjnych, dokonywania rozliczeń́ z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej związanej z działalnością Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS z siedzibą w Olsztynie, ul. Budowlana 3A, 10-424 Olsztyn.
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?W zależności od udzielonej przez Państwa zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach
Cel przetwarzania:Podstawa prawna
Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystane są na potrzeby związane ze świadczeniem usług medycznych i pielęgnacyjnych, dokonywania rozliczeń́ z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej związanych z działalnością Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS z siedzibą w Olsztynie, ul. Budowlana 3A, 10-424 Olsztyn.Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
Przez jaki czas przetwarzane się Państwa dane osobowe?Administrator przechowuje dane osobowe przez okres adekwatny do realizacji celu związanego z pełnieniem usług medycznych wyznaczającym zakres funkcjonowania firmy, zgodnie z zasadami powszechnie obowiązującego prawa.
Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Administratora danych do przetwarzania udzielonych danych osobowych w celu opisanym w tej zgodzie do momentu  jej cofnięcia.
Jakie prawa przysługują Pacjentom?Prawa przysługujące Państwu w związku z przekazaniem danych osobowych.1.       Prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Administratora danych do przetwarzania udzielonych danych osobowych w celu opisanym w tej zgodzie do momentu  jej cofnięcia.2.       Prawo do informacji w zakresie przetwarzanych danych, w szczególności prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do uzyskania kopii tych danych.3.       Prawo do przeniesienia danych osobowych, ich ograniczenia, sprostowania oraz usunięcia.4.       Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawy prawne•  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;•  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.

Umów wizytę

Skorzystaj z wygodnego panelu online i umów wizytę w naszej klinice.

Umów wizytę online