Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorst

Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie LENS

Cele projektu: utworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej w Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS

Efekty projektu: wzrost jakości i innowacyjności świadczonych usług

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 701 400,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie CENTRUM DIAGNOSTYKI I MIKROCHIRURGII OKA LENS

Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Efekty projektu:  wzmocnienie konkurencyjności.

Wartość projektu: 5596402,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3916922,07 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 3. Cyfrowy Region

Działanie 3.2 E- zdrowie

Tytuł projektu: Platforma e-usług dla pacjentów Centrum Diagnostyki I Mikrochirurgii Oka

Cele projektu: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w Centrum Diagnostyki  i Mikrochirurgii Oka.

Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług.

Wartość projektu: 596156,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 392564,42 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie LENS, etap 2

Cele projektu: Uzyskanie zdolności badawczo-rozwojowych w obszarach prowadzenia obserwacji i identyfikacji przyczyn/ skutków, ocen klinicznych takich, jak refrakcja, struktury kąta, dno oka, suche oko.

Efekty projektu: Opracowanie narzędzi opartych na modelach stratyfikujących pacjentów z jaskrą do odpowiedniej metody leczenia.

Wartość projektu: 1 226 881,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 811 118,92 zł

Umów wizytę

Skorzystaj z wygodnego panelu online i umów wizytę w naszej klinice.

Umów wizytę online