Perymetria (badania pola widzenia)

Pole widzenia to ocena przestrzeni widzianej przez nieruchome oko. Wynik tego badania może być pomocny...

Perymetr Matrix


Najnowsze na świecie urządzenie do wczesnego wykrywania ubytków pola widzenia w jaskrze.

Tonometria


Badanie ciśnienia śródgałkowego odbywa się u każdego pacjenta przy każdej wizycie okulistycznej.

Pachynetria (badanie grubości rogówki)

Jest to pomiar centralnej grubości rogówki, umożliwiający korektę pomiaru ciśnienia śródgałkowego...

Gonioskopia (badanie kąta przesączania)

Badanie to wykonujemy rutynowo u pacjentów u których diagnozujemy jaskrę.

OCT (Optyczna Koherentna Tomografia)

OCT (optyczna koherentna tomografia) to bardzo nowoczesna, nieinwazyjna technika obrazowania struktur oka .

Angiografia Fluoresceinowa

Metoda diagnostyczna oceniająca stan naczyń krwionośnych dna oka.

Ultrasonografia (USG)


Badanie pozwalające zobrazować struktury gałki ocznej w przypadkach nieprzezierności ośrodków optycznych...

Biometr Optyczny IOL Master

Pozwala na bardziej precyzyjny ,bezdotykowy pomiar długości gałki ocznej.

Badanie komórek śródbłonka rogówki

Badanie polegające na analizie komórek śródbłonka rogówki (gęstości, wielkości, kształtu).

Kolorowa fotografia dna oka

Służy ocenie progresji zmian chorobowych na dnie oka. Stanowi dokumentację badania dna oka.

Komputerowe badanie wad refrakcji

Określa wadę wzroku wyrażoną w dioptriach (krótkowzroczność ,nadwzroczność ,astygmatyzm)

Test Schirmera


Próba wydzielania łez -w diagnostyce zespołu suchego oka

Leczenie operacyjne zaćmy

metodą fakoemulsyfikacji z implantacją soczewek monofokalnych, multifokalnych i torycznych .

Leczenie operacyjne jaskry

(trabeculectomia, zabiegi z użyciem zastawek filtracyjnych)

Leczenie operacyjne schorzeń siatkówki

otworów w plamce ,błon nasiatkówkowych, powikłań ocznych w cukrzycy, zakrzepów, zespołu trakcji szklistkowo...

Leczenie operacyjne aparatu ochronnego oka

(operacje odwiniętych i podwiniętych powiek, kępki żółte, gradówka, róg skórny, brodawki powiek, skrzydlik )

Laseroterapia


zabiegi w jaskrze - irydotomia - trabeculoplastyka, leczenie zaćmy wtórnej – kapsulotomia Yag- laserem...

Centrum
Diagnostyki
i Mikrochirurgii
Oka LENS

Kilka słów o klinice okulistycznej

Prywatne Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka – Lens jest rozwinięciem i kontynuacją prowadzonej przez dr. n. med. Sławomira Zalewskiego od 1994 roku w Olsztynie...

więcej

Projekt UE

Miło nam poinformować, że nasza firma, Centrum Diagnostyki Mikrochirurgii OKA-LENS
dr n. med. Sławomir Zalewski, realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej.

więcej