Dr n. med. Dominik Zalewski

Dr n. med. Dominik Zalewski

Zastępca kierownika kliniki, Specjalista chorób oczu

Związany z Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS od 2010 roku, chirurg okulistyczny o wieloletnim doświadczeniu w chirurgii przedniego i tylnego odcinka oka.

Wykształcenie i droga zawodowa:

 • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku (2007),
 • specjalizacja z zakresu chorób oczu (2013),
 • staż z zakresu chirurgii witreoretinalnej oka w Bremen (2010) , we Frankfurcie (2013), w Lugano (2014)
 • doktorat nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej ; Ocena ryzyka operacyjnego leczenia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji u pacjentów z zespołem rzekomego złuszczania, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku (2016).

Nagrody i aktywności:

 • najlepsza publikacja naukowa przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Olsztynie – Pięciomiesięczna obserwacja przewlekłego obrzęku cukrzycowego plamki po doszklistkowym podaniu implantu Ozurdex (2014),
 • członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
 • członek Amerykańskiej Akademii Okulistycznej,
 • przewodniczący Warmińsko Mazurskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (od 2019),
 • biegły z zakresu okulistyki przy komisji orzekającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta (od 2018),
 • uczestnik licznych międzynarodowych badań  klinicznych w roli badacza głównego oraz koordynatora krajowego (od 2016).
 • wielokrotny uczestnik wielu kursów i konferencji okulistycznych, polskich i zagranicznych (m.in. USA, Indie, Europa, Północna Afryka)

Obszar badań i zabiegów w klinice LENS:

 • diagnostyka wszystkich chorób okulistycznych tj. przedniego i tylnego odcinka oka,
 • chirurgia zaćmy (w ramach NFZ oraz pełnopłatnych)
 • chirurgia witreoretinalna (operacje odwarstwienia siatkówki, otwory w plamce, błony nasiatkówkowe, powikłania oczne w cukrzycy)
 • zabiegi plastyczne w obrębie powiek
 • laserowa chirurgia wad wzroku – wykonanie pierwszych w województwie operacji typu Relex SMILE oraz wszczepiania soczewek fakijnych,
 • chirurgia naprawcza rogówki (zabiegi laserowe  PTK)
 • laseroterapia przedniego i tylnego odcinka oka,
 • iniekcje doszklistkowe,
 • prowadzenie pacjentów w badaniach klinicznych,
 • konsultacje okulistyczne.