Bezpiecznie w okresie pandemii COVID-19.

Bezpiecznie w okresie pandemii COVID-19.

Poznaj działania i procedury, które wdrożyliśmy, aby w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego każdy pacjent Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS czuł się bezpiecznie i komfortowo.

 1. Pracownicy rejestracji kliniki LENS przeprowadzają przed wizytą każdego Pacjenta szczegółowy wywiad telefoniczny, dotyczący stanu zdrowia, możliwych w ostatnim czasie podróży lub kontaktów z osobami z zagranicy.
 2. Każdy pacjent lub pacjentka przed wejściem na teren kliniki LENS:
  • dezynfekuje ręce,
  • wykonuje pomiar temperatury,
  • wypełnia i podpisuje ankietę pod kątem występowania objawów kaszlu, duszności oraz odbywania zagranicznych podróży bądź kontaktu z osobami zakażonymi.
 3. Na terenie kliniki LENS ograniczamy liczbę obecnych osób tak, aby zachować zalecane odległości. Nie wpuszczamy do Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS osób towarzyszących – z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta. O sytuacji, w której pacjent jest gotowy do wyjścia (np. po przeprowadzonym zabiegu) informujemy każdorazowo telefonicznie.
 4. Pacjentom podczas pobytu w klinice LENS zaleca się korzystanie z przygotowanych punktów do dezynfekcji rąk.
 5. Wszystkie pomieszczenia w Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS są systematycznie wietrzone i dezynfekowane.
 6. Personel naszej kliniki otrzymał zalecenie, by nie korzystać ze środków transportu publicznego. O to samo bardzo prosimy także pacjentów.
 7. Prosimy o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa, poleceń personelu kliniki LENS, a także zaleceń władz, które mają na celu jak najszybsze ugaszenie epidemii i powrót do normalnego życia.
 8. Zalecamy pacjentom unikanie skupisk ludzi oraz ograniczenie wychodzenia z domu do minimum.

O wszelkich zmianach i dodatkowych procedurach bezpieczeństwa, wdrożonych w Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS, będziemy informować na bieżąco. Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.