Cennik

Badanie Jedno oko Dwoje oczu
ReLex Smile 4850 zł 7500 zł
Femto-LASIK 3600 zł 7200 zł
EBK 3000 zł 6000 zł
PRK 2000zł 4000zł
Kwalifikacja 300 zł 300 zł
Topography-guided + 300 zł