Cennik

Pierwsza kwalifikacja do iniekcji doszklistkowej z badaniem OCT 300 zł
Iniekcja doszklistkowa Ozurdex 5600 zł
Iniekcja doszklistkowa Eylea 1000 zł
Iniekcja doszklistkowa Lucentis 1500 zł
Iniekcja doszklistkowa Avastin 600 zł
Badanie kontrolne po 3 tygodniach z OCT i kwalifikacja do następnej iniekcji 200 zł
Podanie tramcinolonu do komory ciała szklistego 500 zł