Dane dotyczące pytań

Komputerowe badanie pola widzenia

Komputerowe badanie pola widzenia

Czym jest pole widzenia? Potocznie stosowane w języku, „pole widzenia” to w specjalistycznej okulistyce przestrzeń widziana przez nieruchome oko. Dlatego komputerowe badanie pola widzenia umożliwia określenie zakresu tej przestrzeni. Kiedy potrzebne jest komputerowe badanie pola widzenia? Komputerowe badanie pola widzenia...

Dowiedz się więcej
Gonioskopia

Gonioskopia

Co to jest gonioskopia? Jest to badanie umożliwiające obserwację kąta rogówkowo-tęczówkowego w celu oceny jego szerokości, a także uchwycenia nieprawidłowości w obrębie jego struktur. Metoda ta pozwala ocenić typ jaskry, różnicując jaskrę otwartego i zamkniętego kąta, które wymagają odrębnego postępowania...

Dowiedz się więcej
Fotografia przedniego odcinka oka

Fotografia przedniego odcinka oka

Do czego służy fotografia przedniego odcinka oka? Podobnie, jak w przypadku fotografii dna oka, wykonanie zdjęcia przedniego odcinka oka jest ważne dla dokumentacji przebiegu choroby. Fotografię wykonuje się w celu udokumentowania chorób powiek, chorób spojówki, rogówki, tęczówki czy soczewki. Dzięki...

Dowiedz się więcej
Fotografia dna oka aparatem Clarus 500

Fotografia dna oka aparatem Clarus 500

Dlaczego fotografia oka jest ważna dla diagnostyki? Dokumentacja fotograficzna chorób oczu jest niezmiernie istotna w procesie diagnostycznym i leczniczym chorób oczu. Wykonanie zdjęć obrazujących, jak wyglądają zmiany chorobowe na dnie oka, pomaga zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Fotografia precyzyjnie przedstawia...

Dowiedz się więcej
Biometr optyczny IOL Master 700

Biometr optyczny IOL Master 700

Do czego służy aparat IOL Master 700? Aparat służy do pomiarów ludzkiego oka wymaganych do precyzyjnego obliczenia mocy soczewki wewnątrzgałkowej, wszczepianej do oka w czasie operacji leczenia zaćmy. Jak przebiega badanie? Wszystkie pomiary dokonywane są bezkontaktowo, bezboleśnie, przy zapewnieniu pacjentowi...

Dowiedz się więcej
Badanie przedniego i tylnego odcinka oka

Badanie przedniego i tylnego odcinka oka

Na czym polega badanie przedniego i tylnego odcinka oka? Badanie przedniego i tylnego odcinka oka to badanie w lampie szczelinowej, wykonywane rutynowo podczas każdej wizyty okulistycznej. W trakcie badania sprawdzany jest stan wszystkich struktur gałki ocznej, tj. spojówki, rogówki, tęczówki,...

Dowiedz się więcej
Badanie biomechaniki rogówki – Corvis

Badanie biomechaniki rogówki – Corvis

Do czego służy Corvis? Aparat Corvis ST firmy Oculus, którym dysponujemy w klinice LENS, służy do dokładnej wizualizacji i oceny własności biomechanicznych rogówki, a także do bezdotykowego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jak przebiega badanie biomechaniki rogówki? Aparat Corvis wytwarza podmuch powietrza,...

Dowiedz się więcej
Autorefraktometr – komputerowe badanie wad wzroku

Autorefraktometr – komputerowe badanie wad wzroku

Na czym polega komputerowe badanie wad wzroku? Komputerowe badanie wad wzroku (autorefraktometr) zyskuje coraz większą popularność. I nic dziwnego – jest krótkie, bezkontaktowe i bardzo szybkie. Jak długo trwa komputerowe badanie wad wzroku? Bardzo krótko. Już w ciągu kilku sekund...

Dowiedz się więcej
Angiografia fluoresceinowa (AF) oraz indocyjaninowa (ICG)

Angiografia fluoresceinowa (AF) oraz indocyjaninowa (ICG)

Jak przebiega angiografia fluoresceinowa (AF)? Angiografia fluoresceinowa polega na wykonaniu serii fotografii dna oka po dożylnym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Badanie to pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki oraz umożliwia ocenę stanu naczyń krwionośnych siatkówki i nabłonka barwnikowego siatkówki,...

Dowiedz się więcej
Pachymetria – ocena grubości rogówki

Pachymetria – ocena grubości rogówki

Co to jest pachymetria? Pachymetria to badanie mające na celu pomiar grubości rogówki. Pozwala ono ocenić, czy zmierzone ciśnienie śródgałkowe nie jest zawyżone lub zaniżone przez pominięcie faktu istnienia u pacjenta grubszej lub cieńszej rogówki. Kiedy wskazane jest wykonanie pachymetrii?...

Dowiedz się więcej
Tonometria – badanie ciśnienia śródgałkowego

Tonometria – badanie ciśnienia śródgałkowego

Co to jest tonometria? Tonometria to badanie określające ciśnienie wewnątrz gałki ocznej (ciśnienie śródgałkowe). Tonometria bywa mylona z pachymetrią, która służy dokonaniu pomiarów centralnej grubości rogówki, tymczasem oba badania stanowią uzupełniające elementy diagnostyki okulistycznej. Jak przebiega tonometria? Badanie wykonywane jest...

Dowiedz się więcej
OCT – optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego

OCT – optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego

Na czym polega badanie OCT? OCT, czyli optyczna koherentna tomografia, to nowoczesna, nieinwazyjna technika obrazowania struktur oka. Jakie są wskazania do optycznej koherentnej tomografii siatkówki i nerwu wzrokowego? Badanie OCT wykorzystywane jest do szczegółowej oceny wielu schorzeń siatkówki – ze...

Dowiedz się więcej