Projekty unijne

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie CENTRUM DIAGNOSTYKI I MIKROCHIRURGII OKA LENS

Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Efekty projektu:  wzmocnienie konkurencyjności.

Wartość projektu: 5596402,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3916922,07 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 3. Cyfrowy Region

Działanie 3.2 E- zdrowie

Tytuł projektu: Platforma e-usług dla pacjentów Centrum Diagnostyki I Mikrochirurgii Oka

Cele projektu: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w Centrum Diagnostyki  i Mikrochirurgii Oka.

Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług.

Wartość projektu: 596156,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 392564,42 zł