Zakres usług

Badania diagnostyczne w klinice okulistycznej

GDX VCC - konfokalny skaningowy oftalmoskop laserowy.

Badanie jest używane w diagnostyce i monitorowaniu jaskry.

Aparat GDX wykorzystuje technologię polaryzacyjną dla oceny grubości włókien nerwowych.

Badanie jest bezkontaktowe i nie wymaga rozszerzania źrenicy.

Analizator grubości włókien nerwowych umożliwia:

U pacjentów z jaskrą badanie powinno być przeprowadzane co 6-8 m-cy.

Perymetria (badanie pola widzenia)

Pole widzenia to ocena przestrzeni widzianej przez nieruchome oko. Wynik tego badania może być pomocny we wczesnym wykrywaniu wielu poważnych chorób okulistycznych: jaskry, zapalenia nerwu wzrokowego, zwyrodnienia siatkówki, zwyrodnienia plamki oraz wielu chorób neurologicznych, powodujących ubytki w polu widzenia. Często powstają one w sposób niezauważalny dla chorego aż do momentu, gdy choroba przechodzi w stadium zaawansowane.

Perymetr Matrix (perymetria zdwojonej częstotliwości)

Najnowsze na świecie urządzenie do wczesnego wykrywania ubytków pola widzenia w jaskrze. Aparat ten wykrywa o kilka lat wcześniej zmiany w polu widzenia w stosunku do tradycyjnych komputerowych aparatów do badania pola widzenia.

Pole widzenia u pacjentów z jaskrą powinno być wykonane 3 razy w roku.

Tonometria

Wykonanie tego badania służy ocenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Badanie ciśnienia śródgałkowego odbywa się u każdego pacjenta przy każdej wizycie okulistycznej. Pomiar ciśnienia śródgałkowego jest szczególnie ważny u pacjentów z jaskrą.

Pachymetria (badanie grubości rogówki)

Jest to pomiar centralnej grubości rogówki, umożliwiający korektę pomiaru ciśnienia śródgałkowego, gdy jest ono mierzone standardowymi metodami. Badanie ma szczególne znaczenie w diagnostyce jaskry oraz w zwyrodnieniach rogówki.

Posiadamy 3 aparaty do pomiaru grubości rogówki;

  1. pachymetr mierzący grubość rogówki metodą dotykową,
  2. pachymetr i tonometr bezdotykowy (aparat mierzący metodą bezdotykową grubość rogówki ,posiada ponadto funkcjęautomatycznej kalkulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego w oparciu o centralną grubość rogówki),
  3. pomiar grubości rogówki za pomocą mikroskopu spekularnego.

Gonioskopia (badanie kąta przesączania)

Badanie to wykonujemy rutynowo u pacjentów u których diagnozujemy jaskrę.

Gonioskopia jest metodą pozwalającą na obejrzenie kąta rogówkowo-tęczówkowego w celu oceny szerokości oraz określenia konfiguracji kąta a także poszukiwania nieprawidłowości w obrębie jego struktur. Metoda ta pozwala ocenić typ jaskry różnicując jaskrę otwartego i zamkniętego kąta, które wymagają odrębnego postępowania leczniczego.

OCT (Optyczna Koherentna Tomografia)

OCT (optyczna koherentna tomografia) to bardzo nowoczesna, nieinwazyjna technika obrazowania struktur oka .Metoda wykorzystywana jest do szczegółowej oceny przedniego odcinka oka oraz siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem plamki.

Badanie OCT:

Wskazania do wykonania badania OCT:

Zaletą tej metody diagnostycznej jest jej nieinwazyjny charakter, dzięki temu możliwe jest badanie pacjentów m in. obciążonych chorobami układu oddechowego, krążenia, z dysfunkcją nerek oraz kobiet ciężarnych.

Angiografia Fluoresceinowa

Metoda diagnostyczna oceniająca stan naczyń krwionośnych dna oka. Polega na dożylnym podaniu barwnika - fluoresceiny, a następnie za pomocą specjalnej kamery wykonaniu serii zdjęć dna oka.

Badanie umożliwia:

Najczęstsze wskazania do wykonania AF:

Badanie w klinice okulistycznej przeprowadzane jest na zlecenie lekarza okulisty. Podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz decyduje o tym, czy pacjent może być poddany badaniu angiograficznemu.

Przed badaniem nie należy jeść obfitego posiłku (aby zapobiec wystąpieniu nudności, wymiotów).

Przed badaniem, należy zgłosić lekarzowi informacje na temat; alergii, skłonności do krwawień (skaza krwotoczna). Badanie trwa zwykle od 1-2 godzin. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonymi zdjęciami.

Ultrasonografia (USG) gałki ocznej w projekcji A i B

Badanie pozwalające zobrazować struktury gałki ocznej w przypadkach nieprzezierności ośrodków optycznych (bielma rogówki, zaćma dojrzała, wylew krwi do ciała szklistego).

Badanie w projekcji A pozwala wykonać biometrię i kalkulację soczewek (obliczenie mocy soczewki wewnątrzgałkowej, wszczepianej w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy).

Badanie w projekcji B służy do diagnostyki tylnego odcinka gałki ocznej m.in. w chorobach tj: odwarstwienia siatkówki, nowotwory tylnego odcinka oka, krwotoków i innych.

Biometr Optyczny IOL Master

Pozwala na bardziej precyzyjny ,bezdotykowy pomiar długości gałki ocznej. Urządzenie służy do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych ,wszczepianych podczas zabiegu usunięcia zaćmy. Pozwala również na najbardziej precyzyjne monitorowanie krótkowzroczności.

Badanie komórek śródbłonka rogówki (za pomocą Mikroskopu Spekularnego)

Metoda diagnostyczna schorzeń rogówki.

Badanie polegające na analizie komórek śródbłonka rogówki (gęstości, wielkości, kształtu). Mikroskop Spekularny komputerowo liczy ilość komórek śródbłonka rogówki oraz wykonuje pomiar grubości rogówki (pachymetrię).

Pomiary komórek śródbłonka rogówki są badaniami pomocniczymi przy kwalifikacji do zabiegów usunięcia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki.

Kolorowa fotografia dna oka

Służy ocenie progresji zmian chorobowych na dnie oka. Stanowi dokumentację badania dna oka.

Komputerowe badanie wad refrakcji

Określa wadę wzroku wyrażoną w dioptriach (krótkowzroczność ,nadwzroczność ,astygmatyzm)

Test Schirmera

Próba wydzielania łez -w diagnostyce zespołu suchego oka

Zabiegi chirurgiczne w klinice okulistycznej

Leczenie operacyjne zaćmy

metodą fakoemulsyfikacji z implantacją soczewek monofokalnych, multifokalnych i torycznych .

Leczenie operacyjne jaskry

(trabeculectomia, zabiegi z użyciem zastawek filtracyjnych)

Leczenie operacyjne schorzeń siatkówki

(otworów w plamce ,błon nasiatkówkowych, powikłań ocznych w cukrzycy, zakrzepów, zespołu trakcji szklistkowo - siatkowkowych, odwarstwień siatkówki)

Leczenie operacyjne aparatu ochronnego oka

(operacje odwiniętych i podwiniętych powiek, kępki żółte, gradówka, róg skórny, brodawki powiek, skrzydlik )

Laseroterapia

(zabiegi w jaskrze - irydotomia - trabeculoplastyka, leczenie zaćmy wtórnej – kapsulotomia Yag- laserem, laseroterapia schorzeń siatkówki - zmiany cukrzycowe- pozakrzepowe - inne) .