Operacje okulistyczne

Preparaty anty-VEGF:

 •  Lucentis
 • Eylea
  Preparaty Lucentis i Eylea to leki zarejestrowane na świecie do podawania do gałki ocznej.
 • Avastin
 • Preparat AVASTIN jest lekiem, który nie posiada rejestracji do podawania doszklistkowego. Stosowany jest na całym świecie off label, czyli poza wskazaniami rejestracyjnymi. Na taką formułę podania leku pacjent musi wyrazić pisemną zgodę.

Leki anty-VEGF stosowane są w następujących schorzeniach

 • Wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związana z wiekiem – AMD
 • Cukrzycowy obrzęk plamki
 • Obrzęk plamki z powodu zakrzepu naczyń żylnych siatkówki
 • Neowaskularyzacja podsiatkówkowa w krótkowzroczności
 • CSR – centralna surowicza retinopatia, postać przewlekła
 • Proliferacyjna retinopatia cukrzycowa
 • Jaskra neowaskularna

Ozurdex

Ozurdex jest doszklistkowym implantem sterydowym, w którym substancją czynną jest deksametazon – o działaniu przeciwzapalnym. Działanie implantu polega na stopniowym uwalnianiu substancji czynnej, czyli deksametazonu, do komory ciała szklistego. Działanie tego leku w gałce ocznej to okres ok. 4–6 miesięcy .

Ozurdex jest stosowany w następujących schorzeniach:

 • Obrzęk plamki w przebiegu cukrzycy, po zakrzepie naczyń żylnych
 • Stany zapalne błony naczyniowej tylnego odcinka gałki ocznej